Beverages & Smoothies

Thức Uống - Beverages

 • Càfe Sửa (Đá hoặc Nóng) - Coffee with condensed milk (Iced or hot) $2
 • Càfe Đen (Đá hoặc Nóng) - Black Coffee (Iced or hot) $2
 • Hồng Trà Sửa (Đá hoặc Nóng) - Tea with Creamer (Iced or hot) $2
 • Hồng Trà Chanh - Iced Lemon Tea $2
 • Nước Chanh Tươi - Fresh Lemonade $2
 • Xí Muối - Preserved Plum Juice $2
 • Soda Xí Muối - Preserved Soda Plum Juice $2.5
 • Chanh Muối - Pickled Lemonade $2
 • Soda Chanh Muối - Pickled Soda Lemonade $2
 • Soda Sửa Hột Gà - Condensed Milk with Egg & Soda $2.5
 • Sửa Đậu Nành (Đa hoặc Nóng) - Soybean Juice (Hot/Cold) $2
 • Cam Vắt - Fresh Orange Juice $2
 • Dừa Tươi - Fresh Coconut Juice $2
 • Rau Má - Pennywort Juice $2
 • Trà Đá - Iced Tea $1
 • Bình Trà Nóng - Freshly Brewed Chrysanthemum Tea Pot $2
 • Chai Nước Lạnh - Bottled Water $1
 • Đá Lạnh - Iced Water $.5
 • Sinh Tố Trân Châu - Smoothie/Boba $3/3.5
 • Trà Sửa Trân Châu - Milk Tea/Boba $2/3
 • Trà Thái Trân Châu - Thai Tea/Boba $2/3

Sinh Tố - Smoothies

 • Sầu Riêng - Durian
 • Bỏ - Avocado
 • Đâu Đo - Red Bean
 • Xoài - Mango
 • Honeydew - Honeydew
 • Khoai Môn - Taro
 • Dừa - Coconut
 • Đu Đủ - Papaya
 • Trái Vải - Lychee
 • Kiwi - Kiwi
 • Dâu - Strawberry
 • Passion Fruit - Passion Fruit
 • Café - Cappuccino